Тереебут терут тыл уонна сурук-бичик кунунэн э5эрдэ! Сахам сайдар тылыгар саргы талаан буолуохтун, ураацхайым тылыгар уруй-айхал буолуохтун!

Тереебут терут тыл уонна сурук-бичик кунунэн э5эрдэ! Сахам сайдар тылыгар саргы талаан буолуохтун, ураацхайым тылыгар уруй-айхал буолуохтун!
Тереебут терут тыл уонна сурук-бичик кунунэн э5эрдэ! Сахам сайдар тылыгар саргы талаан буолуохтун, ураацхайым тылыгар уруй-айхал буолуохтун!